Meniu
Coș

Politica de Confidențialitate

OPERATORUL
Compania care administrează site-ul www.abacomp.ro, este S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Paris, nr. 108, cod poştal 400137, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/2254/1997 şi având codul fiscal: RO 10070020.
S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L., în calitate de administrator al website-ului www.abacomp.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dvs. atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care aplică Politica de Confidenţialitate. S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L. îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.abacomp.ro precum şi Politica de Confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.
OBIECT
Îţi aducem la cunoştinţă că acest document a fost întocmit cu respectarea normelor legale în vigoare privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi se completează cu acestea.
DATE COLECTATE
www.abacomp.ro foloseşte următoarele modalităţi de colectare a datelor tale cu caracter personal (denumite, în continuare, „date”): rapoarte de trafic înregistrate de serverul care găzduieşte Site-ul (date de navigare), date furnizate voluntar, cookie-uri. www.abacomp.ro  prelucrează următoarele date: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, semnătura, telefon/fax, adresă, e-mail, date bancare, obişnuinţe, comportament,  cod numeric personal.
Date de navigare
În cursul normal al funcţionării lor, sistemele informatice şi procedurile software pe care se bazează funcţionarea site-ului obţin o serie de informaţii a căror colectare şi transmitere este necesară pentru buna funcţionare a protocoalelor de comunicare Internet. Aceste informaţii nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecţi identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri speciale, prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.
În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei tale, metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fişierului accesat, codul numeric care indică stadiul
interogării serverului (accesat, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic al utilizatorului.
Te informăm că atunci când vizitezi site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, la fel cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.
Datele indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informaţii statistice anonime în legatură cu folosirea site-ului şi pentru a-i putea controla corecta funcţionare. Datele ar putea fi utilizate de instituţiile abilitate şi în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârşirii unor ipotetice infracţiuni informatice, cu scopul de a vă garanta securitatea şi siguranţa în timpul navigării.
Date furnizate voluntar
Tu vei putea să ne furnizezi voluntar propriile date personale, ori de câte ori vei dori să efectuezi comenzi on-line sau în cazul în care vei dori să te abonezi la serviciul „newsletter”. Tipul de informaţii colectate de la tine prin intermediul site-ului se va face în conformitate cu finalităţile indicate la punctul 4, intitulat „Scopul colectării datelor”. Unele din datele colectate în acest mod pot avea caracter obligatoriu, fiind indispensabile pentru a răspunde solicitării tale. Vei fi întotdeauna în măsură să distingi datele cu caracter obligatoriu de cele cu caracter facultativ, pentru  că cele dintâi sunt evidenţiate cu un asterisc [*].
Furnizarea voluntară a datelor tale implică şi acordarea consimţământului tău în vederea utilizării acestora pentru scopurile pentru care au fost colectate, în lipsa căruia noi nu îţi vom putea onora comanda.
Cookie-uri
Pentru a-ţi pune la dispoziţie toate funcţionalităţile site-ului şi a-ţi face navigarea mai uşoară, www.abacomp.ro  se foloseşte şi de aşa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care nu sunt memorate de calculatorul tău decât pentru scurtă vreme, fiind eliminate odată cu închiderea browser-ului.
Folosirea acestor cookie-uri este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiune (numere cauzale generate de server), necesari în vederea atingerii scopului prevăzut în paragraful precedent.
SCOPUL
Scopul colectării datelor este:
•         Informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi sau serviciile achiziţionate;
•         Trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS);
•         De cercetare a pieți, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a site-ul www.abacomp.ro  și cu utilizarea și prelucrarea de către  S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L. și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, limitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/ bancare.
ACORDUL
www.abacomp.ro  te informează că eşti liber să ne furnizezi sau nu datele tale în formularul de comandă de pe Site sau în solicitările pe care ni le adresezi direct. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.
Atunci când un Utilizator își creează un cont pe site-ul abacomp.ro, va primi comunicări comerciale din partea site-ului doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea Abonare Newsletter.
Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. www.abacomp.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L.  are obligația de a prelucra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.
PRELUCRAREA
Datele tale personale sunt prelucrate prin intermediul instrumentelor automatizate şi pentru timpul strict necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate.
Măsuri specifice de siguranţă sunt adoptate pentru prevenirea folosirii nelegale şi abuzive a datelor tale, precum şi împotriva accesului neautorizat şi pierderii acestora.
DURATA
Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp aveţi cont pe site-urile noastre, pentru timpul necesar onorării comenzilor plasate de dumneavoastră sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.
Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.
ACCESUL LA DATE
Datele colectate de la tine vor fi prelucrate numai cu scopul prevăzut în acest document şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.
De asemenea, www.abacomp.ro  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate anterior prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.
PROTECTIA DATELOR
www.abacomp.ro  se angajează să menţină un standard ridicat de siguranţă în ceea ce priveşte protecţia şi confidenţialitatea datelor tale, în acord cu noile dezvoltări tehnologice.
De asemenea, îţi garantăm că datele furnizate de tine vor fi prelucrate în condiţii care să le asigure securitatea şi confidenţialitatea în sistemele noastre, conform standardelor impuse de legislaţia română în vigoare.
Deoarece siguranţa transmisiilor de date prin intermediul internetului nu este absolută şi nici nu poate fi garantată de nimeni, www.abacomp.ro  te sfătuieşte să păstrezi parolele şi datele de acces la site-ul nostru într-un loc sigur, să nu le dezvălui altor persoane, iar când te afli într-un punct de acces public la internet, să părăseşti sesiunile de lucru folosind opţiunea „Sign Out”, „Log Out”, „Ieşire”.
DREPTURI
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca Str. Paris Nr. 108 sau printr-un mail trimis la adresa www.abacomp.ro va puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: S.C. ABACOMP COMERȚ S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca Str. Paris Nr.108 sau printr-un e-mail trimis la adresa office@abacomp.ro va puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:
•    Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
•    Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
•    Notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Vă puteți oricând vizualiza, modifica sau șterge datele din meniul Opțiuni GDPR - Regulamentul General Pentru Protecția Datelor Personale, secțiunea "Dreptul de a fi uitat".
MODIFICĂRI
www.abacomp.ro  îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii prezentului acord, fară nicio formalitate şi fară preaviz. Modificările vor fi afişate pe această pagină şi vor avea efect imediat.

Cu stimă,
Echipa abacomp.ro
www.abacomp.ro